Новини

Проведе се уебинар на тема „Предизвикателствата пред онлайн търговците“

юни 06, 2023

от

Автор: Виктория Георгиева

На 29 май 2023 г. се проведе уебинар на представителствата пред онлайн търговците. Събитието беше организирано от Българската търговско-промишлена палата и Европейския потребителски център /ЕПЦ/. Лектори бяха експерти от Комисията за защита на потребителите /КЗП/, Европейския потребителски център и GS1 България. Събитието беше открито от Председателя на БТПП Цветан Симеонов, който представи целите и темите, които ще бъдат засегнати.

Г-н Игат Ареснов, който е Главен директор на Дирекция контрол на пазара в Комисията за защита на потребителите, обясни, че основните нарушения от страна на търговците се дължат на незнание на важни моменти в правата им. Като даде разяснение, че базовата необходима информация се намира в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Индивидуалните изисквания за съответствие на стоките трябва да съответстват на описанието, вида и количеството и всички притежавани характеристики, които са предвидени в договора. Стоките следва да бъдат доставени с всички принадлежности и указания, предвидени в договора. Търговецът е длъжен при продажба на цифрови стоки да предостави необходимите актуализации за определен период от време. Друг важен момент, на който се обърна внимание е отговорността на търговеца за несъответствие при доставка на стоки без цифров елемент. Търговецът носи отговорност за всяка липса на съответствие за стока, която се прояви до две години от доставката. За цифрови стоки срокът отново е две години, но това е в случаите при еднократно представяне на услуги. При договор предвиждащ непрекъснато предоставяне на цифрови стоки и услуги в рамките на определен период от време и по-дълъг от две години, търговецът носи отговорност за всяко несъответствие, което възникне в рамките на две години от доставянето на стоката или от започване на непрекъснатото предоставяне на цифровата стока или услуга. Във връзка с предоставянето на цифрови услуги и продукти бяха разгледани и още няколко хипотези.

Друга важна тема, която бе дискутирана беше правото на рекламация. Потребителят има право на рекламация относно всяко едно несъответствие на стоката с договореното качество, включително и за стоки втора употреба, при които след първоначалния преглед е било открито несъответствие. Право на потребителя е да избере коя гаранция да използва търговската или законовата. Търговецът няма право да откаже рекламация. Замяна на стока не се прави с рециклирана такава. Задължение на търговеца е и демонтажът на дефектните стоки, при тяхното отстраняване той не следва да причинява значителни неудобства на потребителя. Лекторът разгледа и други варианти, при които рекламацията не може да бъде удовлетворена или не е удовлетворена изцяло, развалянето на договора или намалянето на цената, ако търговецът не е извършил ремонт и замяна. Освен всичко това г-н Арсенов обясни и същността на търговската гаранция, която се състои в свободата на търговеца да я предостави или не, да определи нейния срок и при какви условия да действа.

Лектор беше и Христо Трендафилов от КЗП, който разясни изискванията за преддоговорната информация на сайтовете за електронна търговия и условията за право на връщане. Велин Кърчев, гл.експерт от GS1 България обясни наложените стандарти на GS1 и как се прилагат при онлайн търговията. А Соня Спасова даде повече информация на участниците свързана с дейността на Европейския потребителски център и неговите функции.

error: Content is protected !!