Новини

Проучването „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприемане, осведоменост и поведение“, показва, че половината от младите потребители смятат, че е приемливо да купуват фалшификати, ако цената на оригиналния продукт е твърде висока.

юни 19, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Ново проучване на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) проследява до каква степен се зачитат правата на интелектуална собственост чрез поредица от интервюта, като интервюира общо 25 824 жители над 15-годишна възраст, живущи във всички държави членки на Европейския съюз.

Данните показват, че макар европейците да стават все по-предпазливи към фалшификатите и незаконното съдържание, цената остава решаващ фактор, тъй като младите потребители са по-склонни да смятат, че е приемливо да купуват фалшификати.

Предоставяме ви няколко от важните заключения от проучването:

1. Интелектуална собственост – осведоменост и мнения:

– 83% от европейците твърдят, че имат сравнително добро или много добро разбиране на концепцията за интелектуалната собственост, като обаче процентите варират значително в различните страни.

– 93% от интервюираните са съгласни, че е важно изобретателите, издателите, творците и изпълнителите да могат да защитават правата си и да получават възнаграждение за работата си.

– 91% от интервюираните смятат, че зачитането на интелектуалната собственост е важно, за да се предотврати възможността други лица да претендират неправомерно, че са създатели или изобретатели на дадено произведение, и че то допринася за качеството на продуктите и услугите.

Фалшиви стоки – поведение и фактори за потреблението:

– 80 % от европейците са съгласни, че фалшифицирането подпомага престъпни организации и съсипва бизнеса и работните места, като 83% смятат, че това подкрепя неетично поведение.

– Съответно 66 % и 62 % от интервюираните смятат, че фалшифицирането представлява заплаха за здравето, безопасността и околната среда.

– Една трета от европейците смятат, че е приемливо да се купуват фалшификати, ако цената на оригиналния продукт е твърде висока. Сред младите хора този процент нараства до половината.

– 39 % от европейците са се питали дали нещо, което са купили, е истински продукт или фалшификат.

– 13 % от европейците съобщават, че през последните 12 месеца умишлено са купували фалшификати. Тази цифра нараства до 26 % сред хората на възраст между 15 и 24 години.

Проучването СЕСИС идентифицира кои са причините за спирането на фалшиви стоки:

– най-често посочваната причина за спиране на купуването на фалшиви стоки (43 %) е

по-добрата ценова достъпност на оригиналните стоки;

– 25% от интервюираните идентифицират по-голямото предлагане и/или по-добро качество (25 %) като причина за некупуването на фалшиви стоки;

– рисковете от лош опит с фалшификати, като например лошо качество на продукта (27 %), рискове за безопасността или здравето (25 %) или риск от глоби или наказания (21 %), също са сравнително често срещани фактори за спиране на покупката на такива продукти.

Пиратско съдържание онлайн – Поведение и фактори за потребление:
– 80 % заявяват, че предпочитат да използват легални източници за достъп до онлайн съдържание, ако има достъпна възможност.

– Повече от 4 от 10 европейци (43 %) са плащали за достъп, изтегляне или стрийминг на защитено с авторски права съдържание от легална услуга през последната година.

– Голямо мнозинство от хората (65 %) смятат, че е приемливо да се пиратства, когато съдържанието не е достъпно в рамките на техния абонамент.

– 14 % от европейците признават, че през последните 12 месеца умишлено са получавали достъп до съдържание чрез незаконни източници (33 % от младите хора на възраст между 15 и 24 години).

– 82% от европейците са съгласни, че получаването на цифрово съдържание чрез незаконни източници крие риск от вредни практики (измами или неподходящо съдържание за непълнолетни).

error: Content is protected !!