Новини

Ще бъде създаден хъб по интелектуална собственост в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

май 16, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Чрез съвместна иниацитива между Министерството на образованието и науката, Патентното ведомство на Република България, Европейското патентно ведомство (EPO) и Софийския университет, ще бъде създаден хъб по интелектуална собственост и трансфер на технологии в Института по право, икономика и интелектуална собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Главната цел на бъдещия хъб е подготовка и изграждане на професионалисти в областта на

интелектуалната собственост и трансфера на технологии. В него ще се предоставят различни видове обучения и информация, отнасяща се до информация, засягаща закрилата, управлението и технологичния трансфер на интелектуалната собственост върху научноизследователските разработки, технологии и иновации.

Хъбът ще бъде ръководен от Института по право, икономика и интелектуална собственост към Софийския университет, като Европейското патентно ведомство ще подпомага дейността му чрез предоставяне на обучения в областта на интелектуалната собственост.

error: Content is protected !!