Новини

Кантората ни е член на Българската стартъп асоциация (BESCO)

февруари 23, 2023

от

За нас е удоволствие да споделим, че се присъединихме към Българската стартъп асоциация (BESCO).

BESCO е неправителствена организация, която свързва стартъпи, инвеститори, правителство, институции и други заинтересовани страни, свързани с иновациите.

Като пълноправен член на BESCO, ние ще допринесем за постигане на целите на организацията, а именно:

  • Подобряване на стартъп екосистемата и средата за правене на бизнес в България;
  • Съдействие за изграждането на по-ефективни държавни политики в областта на предприемачеството и иновациите;
  • Представителство на българската стартъп общност пред държавни институции;
  • Съдействие за превръщането на България в Европейския стартъп инкубатор; 
  • Съдействие икономиката на България и региона да се гради върху НИРД, наука и иновации; 
  • Съдействие значителна част от компаниите в България да бъдат насочени и фокусирани върху индустрии с висока добавена стойност; 
  • Съдействие значителна част от компаниите да бъдат фокусирани върху индустриите на бъдещето.
error: Content is protected !!