Новини

Нов раздел в сайтa на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за защита на личната неприкосновеност на децата

януари 23, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Като един от фокусите на своята информационно-образователната дейност и с цел по-добра осведоменсот на децата и младите хора, Комисията за защита на личните данни създаде специализиран раздел „Децата и техните лични данни“ в своя институционален сайт.

В раздела могат да бъдат намерени информационно-разяснителни брошури на КЗЛД, информационно-разяснителни видеоматериали, oтпратка към сайта на Националния център за безопасен интернет и oтпратка към раздел за защита на децата онлайн на сайта на Международния съюз по далекосъобщения, съдържащи теми, свързани с безопасно ползване на интернет, идентифициране на потенциални злоупотреби с личните данни, както и запознаване с рисковете, свързани с обработването на личните данни на децата, евентуалните последици, както и правата им.

Разделът е достъпен тук.

error: Content is protected !!