Проекти

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки от класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите

септември 16, 2020

от

За нас е удоволствие да съобщим, че в края на май 2020 година регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки от класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клинетът, който е притежател на марката се свърза с нас през декември 2019 година и ни възложи регистрацията на марката. На първо място избрахме стоките, за които клиентът ни желае да използва марката сега и за в бъдеще, след което заявихме марката за регистрация в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. След това заплатихме държавната такса към Службата на ЕС за интелектуална собственост. След няколко дни заявката беше публикувана в бюлетина, тъй като успешно премина експертизите на експертите, а именно: формална експертиза и експертиза по същество. В тримесечния срок не бяха подадени опозиции и възражения, поради което марката беше регистрирана след няколко дни – през месец май 2020 година. Една седмица след регистрацията получихме и свидетелството за регистрация, което изпратихме на нашия клиент. Заедно с това, изпратихме и една брошура, както и електронна книга, които съдържат полезна информация и статии относно търговските марки, с което успешно приключихме и този проект.

error: Content is protected !!