Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Подновяване на регистрацията на търговска марка

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Срокът на действие на регистрацията на марка е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентното Ведомство на Република България. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години. Това означава, че след като е регистрирана, търговската марка може да действа вечно, в случай че редовно се подновява – веднъж на всеки десет години. Искането за подновяване регистрацията на търговска марка може да се подаде една година преди изтичане на срока на действие на марката или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса. Законът позволява да се подновява регистрацията само за част от стоките и/или услугите, за които марката е регистрирана.

След като бъдат изпълнени изискванията на Закона за марките и географските означения, регистрацията на марката се подновява и подновяването действа от деня, следващ датата, на която изтича срокът на предходната регистрация.

Препоръка: Препоръчително е да подадете искането за подновяване на регистрацията на вашата марка през последната десета година, защото след изтичането й ще разполагате само с шест месеца за подаване на искането като ще трябва да заплатите по-висока такса. В случай, че пропуснете срока за подновяване и искате да продължите да имате изключително право върху марката, следва да подадете нова заявка за регистрация.

Какви са държавните такси за подновяване на марка?

I. При подновяване навреме: Държавни такси за подновяване на регистрацията на марка и публикация до изтичане на срока на действие на регистрацията:

 • до три класа стоки/ услуги – 300 лева (респективно 600 лева за колективна или сертификатна марка);
 • за всеки следващ клас стоки/ услуги – 50 лева (респективно 100 лева за колективна или сертификатна марка).

II. След изтичане срока на действие на регистрацията: Държавни такси за подновяване на регистрацията на търговска марка и публикация до 6 месеца след изтичане на срока на действие на регистрацията:

 • до три класа стоки/ услуги – 450 лева (респективно 900 лева за колективна или сертификатна марка);
 • за всеки следващ клас стоки/ услуги – 80 лева (респективно 160 лева за колективна или сертификатна марка).

Какво включва услугата „подновяване на марка“ и колко струва?

Услугата „подновяване на марка“ включва:

 • следене на срока на действие на марката;
 • подготовка на необходимите документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на уведомление за подновяване на марка;
 • предоставянето на уведомлението на клиента.

Поради изброените по-горе особености при подновяването на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при подновяването на вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата подновяване на търговска марка, моля да изпратите регистровия номер на марката, която желаете да бъде подновена, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

В случай, че желаете да ни възложите подновяването на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно подновяването регистрацията на търговска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при подновяване на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!