ПОДНОВЯВАНЕ НА МАРКА

Срокът на действие на регистрацията на марка е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години. Това означава, че след като е регистрирана, търговската марка може да действа вечно, в случай че редовно се подновява – веднъж на всеки десет години. Искането за подновяване регистрацията на търговска марка може да се подаде една година (шест месеца за марка на Европейския съюз) преди изтичане на срока на действие на марката или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса.

Препоръка: Препоръчително е да подадете искането за подновяване на регистрацията на вашата марка през последната десета година, защото след изтичането й ще разполагате само с шест месеца за подаване на искането като ще трябва да заплатите по-висока такса. В случай, че пропуснете срока за подновяване и искате да продължите да имате изключително право върху марката, следва да подадете нова заявка за регистрация.

Услугата „подновяване на марка“ включва:

следене на срока на действие на марката;

– подготовка на необходимите документи;

входиране на документите;

–  заплащане на държавни такси;

– получаване на уведомление за подновяване на марката;

– предоставянето на уведомлението на клиента.

Красимира Кадиева предлага подновяване на национални марки, марки на Европейския съюз, международни търговски марки, а също и марки действащи на други територии.

При подновяването на регистрацията на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани с подновяване регистрацията на търговски марки. Адв. Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при подновяването на вашата марка (национална, марка на ЕС или международна) чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата подновяване на търговска марка, моля да изпратите регистровия номер на марката, която желаете да бъде подновена, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

В случай, че желаете да ни възложите подновяването на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Подновяване на регистрацията на търговска марка
Подновяване на регистрацията на марка на Европейския съюз