НАПОМНЯНЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Един от най-големите проблеми, с които се сблъскват притежателите на търговски марки е пропускът да подновят търговските си марки когато настъпи моментът. Лесно е да бъде пропуснат срок, особено когато е веднъж на десет години. Това може значително да засегне техния бизнес. Не искате това да се случи с вас? Затова е силно препоръчително да подновите марката си преди да сте изпуснали срока, в който можете да направите това. Като притежател на марка е ваше задължение да се погрижите за поддържането на регистрацията й.

Повечето физически лица, стартъпи или малки бизнеси не използват услугите на специалист в областта на интелектуалната собственост, което означава, че те следва да знаят точния момент, в който могат да подновят марката си и да са запознати с процедурата.

1. Какъв е срокът на действие на търговската марка?

Срокът на действие на регистрацията на марка е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентното Ведомство на Република България. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години.

2. Кога мога да подам искането за подновяване на марка?

Искането за подновяване регистрацията на търговска марка може да се подаде една година (шест месеца за марки на Европейския съюз) преди изтичане на срока на действие на марката или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на по-висока държавна такса. Марка извън периода на подновяване не може да бъде подновена. Тоест, ако бъдат изпуснати тези срокове и искате да продължите да имате регистрирана марка, следва да регистрирате марката отначало, което е по-скъп, трудоемък и дълъг процес.

3. Защо е създадена услугата „напомняне за подновяване на търговска марка“ и за какво ми е необходима тази услуга?

Често се случва на практика марки да не бъдат подновявани когато настъпи моментът и накрая регистрацията им изтича. В много от тези случаи, притежателите на марките желаят марката им да продължи да бъде регистрирана, но са изпуснали срока за подновяване и тогава единственият начин е започване на регистрационната процедура отново. Поради това, Красимира Кадиева създаде услугата „напомняне за подновяване на търговска марка“, за да не бъде изпускан този важен преклузивен срок.

4. По какъв начин ще ми бъде напомнено за подновяването на моята търговска марка?

Десет години са дълъг период от време. Притежателят на марка може да поръча услугата по всяко време (първата, втората, третата, седмата година и т.н.) от действието на регистрацията на неговата марка. Поради това, притежателят на марка, който е заявил тази услуга, ще бъде уведомен едновременно по следните два начина:

  • по телефон;
  • по електронна поща.

Използваме и двата начина за комуникация, защото за тези десет години е напълно възможно да бъде променен телефонен номер или закрит е-мейл профил. За по-голяма сигурност, че ще бъдете известени, сме предприели тези два начина за известяване. След това, по ваша преценка, може да ни ангажирате със самата процедура по подновяване на вашата търговска марка.

5. Какво печеля ако заявя услугата „напомняне за подновяване на търговска марка“?

Ако се възползвате от услугата „напомняне за подновяване на търговска марка“, ще можете да подновите марката си навреме и няма да се налага да заплащате по-високи държавни такси за късно подновяване или да регистрирате марката си отново в случай, че пропуснете срока за подновяване. По този начин печелите време и средства.

6. Каква е цената на услугата „напомняне за подновяване на търговска марка“?

Цената на услугата „напомняне за подновяване на търговска марка“ е 10 лева.

В случай, че желаете да се възползвате от услугата „напомняне за подновяване на регистрацията на търговска марка”, моля да изпратите регистровия номер на марката, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт или се свържете с Красимира Кадиева на телефон 00359 882 308 670.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.