ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

В днешно време, все повече интернет страници използват т.нар. „бисквитки“, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който потребителят използва.

Основната цел на споменатите „бисквитки“ е да подпомагат уеб сайтовете да работят по един по-ефективен начин, като дават възможност на собственика на уеб сайта да научи кои функции на интернет страницата са полезни, респективно кои се нуждаят от подобрение, както и възможността да проследи по какъв начин се използва неговият уеб сайт. Всичко това е от съществено значение за развиването на интернет дейността на собственика, тъй като чрез резултатите от тези бисквитки той ще има възможност да специфицира и развива в по-добра степен своята интернет страница, да подобри ефективността й и да предложи на потребителите по-добро преживяване.

В този ред на мисли, ако даден уеб сайт използва т.нар. „бисквитки“, то е необходимо собственикът му да внедри в него и Политиката относно бисквитките. Чрез нея ползвателите на уеб сайта ще бъдат запознати подбробно за това как уеб сайтът използва „бисквитките“ и с каква цел те се съхраняват. Освен това е задължително, ако използвате „бисквитки“, да дадете възможност на ползвателите да ги приемат или деактивират, което може да се предостави като техническа опция именно в споменатата Политиката относно бискитките. Отново, като изискване към техническата част от необходимата цялостна Политика относно бисквитктие е да бъде въведен динамичен надпис по подходящ начин (като например: popup window, WordPress bar и др.), с който да се информират по ясен и разбираем начин всички потребители за използването на „бисквитки“ във Вашия уеб сайт.

Всяка Политика относно бисквитките е добре да съдържа определени реквизити, а именно:

 • Въведение;
 • Какво представляват „бисквитките” и как работят?;
 • Какво е предназначението на бисквитките?;
 • Какви видове бисквитки има;
 • Какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта?;
 • Цели;
 • Колко време се пази информацията?;
 • Управление и изтриване на бисквитките;
 • Промени в политиката относно бисквитките.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставяне на Политика относно бисквитки, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на Политиката относно бисквитките за вашия уеб сайт, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (Общи условия, Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

Услугата „изготвяне на Политика относно бисквитките“ включва следните действия:

 • консултация с клиента с цел запознаване с особеностите на уеб сайта и дейността на клиента;
 • задаване на въпроси с цел получаване на необходимата информация за изготвянето на Политиката относно бисквитките;
 • изготвяне на изчерпателна Политика относно бисквитките;
 • предоставяне на Политиката относно бисквитките на клиента;
 • възможност за задаване на въпроси относно изготвената Политика относно бисквитките и допълване на изготвения документ при необходимост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет. За нас, също така, е голямо признание, че през последните години сме помогнали на редица клиенти, които оперират в други държави в Европа, да установят дейността си в България, тъй като експертизата на кантората в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни.

ПУБЛИКАЦИИ

Изготвяне на Политика относно бисквитките