ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЕБ САЙТ

Общите условия уреждат отношенията по повод на сключваните договори между собственика на уеб сайта (Доставчика) с потребителите на сайта (Ползвателите), а също така и правилата за използване на самата интернет страница.

Изготвянето и поддържането на актуални Общи условия е едно от задълженията на Доставчика и като такова, последният следва внимателно да включи в тях всички необходими реквизити, за да може отношенията между него и Ползвателите да бъдат максимално регулирани. Именно заради тази регулативната функция, която притежават Общите условия, те се явяват неизменна и задължителна част на всеки един уеб сайт, като от съществена важност е те да бъдат изцяло съобразени с дейността на клиента и спецификите на съответния сайт, тъй като търговската дейност на всяко дружество носи собствени специфични особености.

Най-общо Общите условия на всеки един уеб сайт е добре да имат следното съдържание и да предоставят на ползвателите информация относно:

 • Дефиниции на термините използвани в общите условия;
 • Цели и обхват на общите условия;
 • Предоставяне на информация относно оператора на уеб сайта;
 • Характеристики на уеб сайта;
 • Регистрация;
 • Технически стъпки за сключване на договор;
 • Начин на плащане;
 • Права, задължения и отговорност на потребителите;
 • Права и задължения на оператора на уеб сайта;
 • Отговорност;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Абонамент за бюлетин;
 • Защита на личните данни;
 • Политика относно използване на бисквитки;
 • Заключителни разпоредби.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставянето на Общите условия, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Адвокат Кадиева има богат опит при изготвянето на Общи условия за ползване на уеб сайт, както на български език, така и на английски език, тъй като едни от най-търсените услуги, през изминалите години, са именно тези, свързани с изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет като Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за защита на личните данни и Политика относно бисквитките.

Услугата „изготвяне на Общи условия за ползване на уеб сайт“ включва следните действия:

 • консултация с клиента с цел запознаване с особеностите на уеб сайта и дейността на клиента;
 • задаване на въпроси с цел получаване на необходимата информация за изготвянето на Общите условия за ползване на уеб сайта;
 • изготвяне на изчерпателни Общи условия за ползване на уеб сайта, които са изцяло съобразени с дейността на клиента и спецификите на уеб сайта;
 • предоставяне на Общите условия на клиента;
 • възможност за задаване на въпроси относно изготвените Общи условия за ползване на уеб сайт и допълване на изготвения документ при необходимост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Сред клиентите, които през изминалите години ни се довериха във връзка с изготвянето на Общи условия за ползване на уеб сайт са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет. За нас, също така, е голямо признание, че през последните години сме помогнали на редица клиенти, които оперират в други държави в Европа, да установят дейността си в България, тъй като експертизата на кантората в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни.

ПУБЛИКАЦИИ

Общи условия за ползване на уеб сайт