ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Общите условия за онлайн магазин представляват необходима предпоставка за успешното развитие на всеки един бизнес, собственикът на който е решил да го пренесе  в интернет пространството, където възможностите за търговия на стоки са неограничени.

Целта на Общите условия за ползване на електронен магазин е, чрез тях да се регулират отношенията между собственика на уеб сайта (Доставчика) и неговите ползватели, както по отношение на използването на уеб сайта, така и относно сключването на договори с ползвателите на сайта относно покупко-продажбата на стоки, които се предлагат за продажба в електронния магазин. Именно заради тази регулативната функция, която притежават Общите условия, те са неизменна и задължителна част на всеки един уеб сайт за електронна търговия, съответно неизползването им представлява сериозно нарушение на правния ред, залегнал в редица нормативни актове, като основната правна уредба се намира в Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.

Потребителското право е създадено с оглед на защитата на отделния потребител, респективно ползвател, но не трябва да се забравя, че собственикът на уеб сайт също притежава права, които биват отразени в Общите условия за интернет магазин. Така например при изработването им има възможност да се включат различни клаузи, чрез които собственикът на уеб сайта ще ограничи отговорността си, например при възникване на форсмажорни обстоятелства. Именно затова е добре Общите условия за електронна търговия да се изготвят внимателно и строго индивидуално за нужните на конкретния Доставчик и последващото успешно развиване на неговата бизнес дейност.

Както беше казано по-горе, всеки собственик на уеб сайт за електронна търговия следва да публикува в сайта си Общи условия, които трябва да са съобразени с неговата търговска дейност и в тяхното съдържание да залегнат редица основни и задължителни реквизити, а именно:

 • Въведение;
 • Дефиниции;
 • Предоставяне на информация относно собственика на електронния магазин;
 • Предоставяне на информация относно надзорните органи;
 • Характеристики на уеб сайта;
 • Регистрация;
 • Поръчка;
 • Цени и начин на плащане;
 • Задълбочено установяване на идентичността на потребителя;
 • Отказ от поръчка;
 • Доставка;
 • Рекламации и отказ от доставка;
 • Връщане на стока;
 • Невъзможност за връщане на стока;
 • Възстановяване на заплатена сума;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права, задължения и отговорност на потребителите;
 • Права и задължения на собственика на електронния магазин;
 • Отговорност;
 • Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване;
 • Решаване на възникнали спорове;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Абонамент за бюлетин;
 • Заключителни разпоредби.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставянето на Общи условия за ползване на онлайн магазин, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на Общите условия за вашия интернет магазин, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (Общи условия, Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

Услугата „изготвяне на Общи условия за ползване на електронен магазин“ включва следните действия:

 • консултация с клиента с цел запознаване с особеностите на уеб сайта и дейността на клиента;
 • задаване на въпроси с цел получаване на необходимата информация за изготвянето на Общите условия за ползване на електронния магазин;
 • изготвяне на изчерпателни Общи условия за ползване на електронен магазин, които са изцяло съобразени с дейността на клиента и спецификите на уеб сайта;
 • предоставяне на Общите условия на клиента;
 • предоставяне на Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ;
 • възможност за задаване на въпроси относно изготвените Общи условия за ползване на електронен магазин и допълване на изготвения документ при необходимост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет. За нас, също така, е голямо признание, че през последните години сме помогнали на редица клиенти, които оперират в други държави в Европа, да установят дейността си в България, тъй като експертизата на кантората в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни.

ПУБЛИКАЦИИ

Общи условия за ползване на електронен магазин
Нови изисквания за онлайн търговците относно задълбоченото установяване на идентичността на клиента