Публикации

Публикации

Регистрация на нови сортове лози в България
Автор: Пънар Кязим Може би истината за качеството на хубавото българско вино е в прекрасните нашенски сортове винено грозде, които са традиционни и наследени от дедите ни. Но това в никакъв случай не би следвало да изключи от спецификата и съдържанието на[...]
Подаване на сигнал и жалба до Комисията за защита на личните данни
Автор: Преслав Балджиев Настоящата публикация ще предостави подробна информация и ще разгледа реда за подаване на сигнал и жалба до Комисията за защита на личните данни. Прилагането на Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) създаде по-голяма сигурност и по-голяма защита[...]
Заличаване на домейн от Комисия за защита на потребителите
Автор: Преслав Балджиев Динамичното разрастване на интернет търговията води до надграждане на законодателството. Това е една от причините за последните изменения в Закона за защита на потребителите, с които се дава възможност на Комисията за защита на потребителите (наричана по-нататък за краткост[...]
Алтернативно решаване на спорове
Автор: Преслав Балджиев В настоящата статия ще бъде предоставена подробна информация относно алтернативното решаване на спорове. Динамичността в обществените отношения често създава някакви неразбирателства между търговец и потребител. Тези недоразумения нерядко могат да бъдат решени чрез открит разговор в духа на разбирателството.[...]
Медиацията в интелектуалната собственост
Автор: Преслав Балджиев Настоящата статия ще предостави подробна ифнормация относно медиацията в интелектуалната собственост като способ за разрешаване на спорове. Често срещано явление са конфликтите между две или повече лица, независимо от сферата, в която практикуват. Възникналите спорове, обаче, не винаги се[...]
Интелектуална собственост и Торент-сайтовете
Автор: Преслав Балджиев Разпространението на всякакви продукти придоби нови измерения след дигитализацията и създаването на Интернет-мрежата. Благодарение на това постижение на технологията хората все по-свободно могат да достигат до и да се запознават с различни масиви от информация (файлове), които масиви все[...]
Договор за франчайзинг
Автор: Преслав Балджиев В настоящата статия ще бъде предоставена подробна информация относно договора за франчайзинг. Договорното право е всеобхватен клон на юридическата наука, заради големия брой наименувани и ненаименувани договори, които са уредени в Закона за задълженията и договорите. Със сключването на[...]
Видео-игрите и интелектуалната собственост
Автор: Преслав Балджиев Настоящата статия ще предостави подробна информация относно видео-игрите и интелектуалната собственост. С развитието на технологиите потребителите получават все повече нови начини за забавление. През последните 20-тина години сериозна част от развлекателната индустрия беше заета от видео-игрите, които обсебват все[...]
Онлайн разрешаване на потребителски спорове
Автор: Преслав Балджиев В настоящата статия ще бъде предоставена подробна информация относно онлайн решаването на спорове. В своята дългогодишна история Европейският съюз се е стремял към институционална прозрачност, широка достъпност и двустранни преговори. Следвайки тези ценности, бе създадена платформа за Онлайн решаване[...]
Социалните медии и интелектуалната собственост
Автор: Преслав Балджиев Всеки човек е чувал за Страната на неограничените възможности. Сега, тези неограничени възможности все повече се предоставят от интернет-пространството и неговите платформи за социални медии, които се оказват изключително гостоприемни за всякакви творци, любители и продуценти. Широкият кръг от[...]