Домейн имена

Домейн имена

Заличаване на домейн от Комисия за защита на потребителите
Автор: Преслав Балджиев Динамичното разрастване на интернет търговията води до надграждане на законодателството. Това е една от причините за последните изменения в Закона за защита на потребителите, с които се дава възможност на Комисията за защита на потребителите (наричана по-нататък за краткост[...]
Разрешаване на спорове относно права върху домейни
По какъв начин притежател на търговска марка може да защити правата и интересите си когато съществува регистрирано идентично или сходно на марката домейн име? Съществуват няколко начина за разрешаване на спора при колизия между търговска марка и домейн име. Най-бързият и ефективен[...]
Полезни съвети при избор на домейн име
Преди да пристъпите към регистрацията на домейн име е препоръчително да извършите няколко важни проверки. Препоръките в тзи статия имат за цел да ви улеснят при избора на домейн име, а също така и да ви предпазят от нарушение на чужди по-ранни[...]