Домейн имена

Домейн имена

Договор за прехвърлене на правото на ползване на домейн
Въведение Продажбата на домейни от години е изключително доходоносен бизнес, като ползвателите на домейни успяват на направят значителни печалби спрямо сумата, която са заплатили за ползването на домейна до момента на прехвърлителната сделка. При прехвърлянето на правото на ползване на домейн са[...]
Заличаване на домейн от Комисия за защита на потребителите
Автор: Преслав Балджиев Динамичното разрастване на интернет търговията води до надграждане на законодателството. Това е една от причините за последните изменения в Закона за защита на потребителите, с които се дава възможност на Комисията за защита на потребителите (наричана по-нататък за краткост[...]
Разрешаване на спорове относно права върху домейни
По какъв начин притежател на търговска марка може да защити правата и интересите си когато съществува регистрирано идентично или сходно на марката домейн име? Съществуват няколко начина за разрешаване на спора при колизия между търговска марка и домейн име. Най-бързият и ефективен[...]
Полезни съвети при избор на домейн име
Преди да пристъпите към регистрацията на домейн име е препоръчително да извършите няколко важни проверки. Препоръките в тзи статия имат за цел да ви улеснят при избора на домейн име, а също така и да ви предпазят от нарушение на чужди по-ранни[...]