Договорно право

Договорно право

Договор за изработка на софтуер
Автор: Бояна Бояджиева Софтуерът е важен компонент на съвременните компютърни системи, който позволява на потребителите да изпълняват широк спектър от задачи - от основни операции до сложни изчисления и взаимодействия. Независимо дали става въпрос за управление на данни, общуване с други хора,[...]
Договор за изработка на уебсайт и договор за поддръжка на уебсайт
Всеки ден стотици, да не кажа, хиляди уебсайтове се създават и пускат в интернет пространството, за да могат притежателите им да разпространяват информация относно предлаганите от тях стоки и/или услуги. Но преди да бъде изцяло завършен сайтът минават месеци работа по изработката[...]
Какви са разликите между лицензионен договор и договор за франчайзинг?
Автор: Бояна Бояджиева Лицензията и франчайзингът са изключително търсени форми на бизнес сътрудничество - те намалят риска от неуспех, тъй като продуктът или услугата, които са обект на лицензия или франчайзинг вече са доказали своята успешност на пазара. Как обаче да изберем[...]
Договор за прехвърлене на правото на ползване на домейн
Въведение Продажбата на домейни от години е изключително доходоносен бизнес, като ползвателите на домейни успяват на направят значителни печалби спрямо сумата, която са заплатили за ползването на домейна до момента на прехвърлителната сделка. При прехвърлянето на правото на ползване на домейн са[...]
Договор за инфлуенсър маркетинг
Автор: Бояна Бояджиева В отговор на бързото развитие и разширяване на социалните мрежи, рекламната индустрия е принудена да разработва нови маркетинг стратегии, за да достига успешно до своята целева аудитория. Сред най-ефективните и доходоносни маркетингови инструменти се отличава именно съвременният феномен, познат[...]
Договор за ползване на софтуер (лиценз на софтуер)
Автор: Преслав Балджиев Дигитализацията на света направи така, че всяко едно действие да може да се осъществи посредством програмен код. Това доведе до създаването на една среда, в която човешкият фактор е сведен до минимум, а активностите на служителите да бъдат улеснени[...]
Договор за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи
I. Въведение В настоящата статия ще бъде предоставена подробна информация относно договора за франчайзинг, както и съпътстващата франчайзинга документация. Всекидневно се създават нови бизнеси по целия свят, които трябва да бъдат изградени и наложени на пазара от самото начало. Това изисква немалко[...]
I-DEPOT – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи
Въведение Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс е разработила и предoставя услугата i-DEPOT, която представлява регистър на информация, чиято конфиденциалност е запазена. Друга подобна услуга е WIPO PROOF, която е разработена от Световната организация за интелектуална собственост. Всеки може да се възползва[...]
Закон за защита на търговската тайна
През 2019 година беше приет и влезе в сила Законът за защита на търговската тайна. С приемането на новия закон България транспонира Директива (ЕС) 2016/ 943 от 8 юни 2016 година. Приемането на закона е стъпка в развитието на интелектуалната собственост и[...]
WIPO PROOF – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи
Въведение През месец май 2020 година Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира една изцяло нова онлайн бизнес услуга, която се нарича „WIPO PROOF“. Чрез WIPO PROOF се предоставят доказателства чрез дигитален отпечатък (токен) съдържащ дата и час на даден дигитален файл[...]