Mеждународна регистрация на наименования за произход

Актът, в който е уредена международната регистрация на наименованията на произход е Лисабонската Спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация от 1958 година. Важно е да се отбележи, че тя регламентира международна регистрация само на наименованията за произход. България се присъединява към Лисабонската Спогодба, която се администрира от Световната организация за […]

 

Вписване на ползвател на регистрирано географско означение

Последна промяна: 09.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година. Право на използване на регистрирано географско означение Съгласно чл. 90 от Закона за марките и географските означения регистрирано географско означение може да се използва само от лице, което е вписано […]

 

Регистрация на географски означения

Последна промяна: 09.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година. Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство на Република България. Процедурата по регистрация на географски означения е регламентирана в Закона за марките и географските […]

 

Географски означения

Последна промяна: 09.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година. Географските означения са наименования на държави, области, региони, селища, местности и др., използвани за отличителни знаци за стоки, които притежават качества, особености или репутация, дължащи се на географското място, откъдето […]