Авторско право

Авторско право

Deepfake съдържанието в интернет
Автор: Преслав Балджиев Хардуерното и софтуерното развитие на технологията предоставят все повече и повече възможности, с които капацитетът на една компютърна система да бъде използван до пълния си потенциал. Дали използването на този капацитет би било за пускането на някоя видео-игра на[...]
Позитивни и негативни права при обекти на индустриалната собственост
Автор: Пънар Кязим Когато се говори като цяло за интелектуална собственост, автоматично изниква мисълта за права. Интелектуалната собственост преди всичко е свързана с правата, които възникват с нейното създаване, реализиране, експлоатиране. Но когато започне да се говори за права, особено в тази[...]
Шоу-хау: новото попълнение в системата на интелектуалната собственост
Автор: Пънар Кязим Интелектуалната собственост е едно безбрежно море, в което обектите са безкрайно интересни и благодатни, от научна, икономическа, финансова, правна и друга гледна точка. Точно толкова, колкото е безкраен капацитетът на интелектуалната собственост, толкова са големи и възможностите, които тя[...]
Регистрация на нови сортове лози в България
Автор: Пънар Кязим Може би истината за качеството на хубавото българско вино е в прекрасните нашенски сортове винено грозде, които са традиционни и наследени от дедите ни. Но това в никакъв случай не би следвало да изключи от спецификата и съдържанието на[...]
Интелектуална собственост и Торент-сайтовете
Автор: Преслав Балджиев Разпространението на всякакви продукти придоби нови измерения след дигитализацията и създаването на Интернет-мрежата. Благодарение на това постижение на технологията хората все по-свободно могат да достигат до и да се запознават с различни масиви от информация (файлове), които масиви все[...]
Видео-игрите и интелектуалната собственост
Автор: Преслав Балджиев Настоящата статия ще предостави подробна информация относно видео-игрите и интелектуалната собственост. С развитието на технологиите потребителите получават все повече нови начини за забавление. През последните 20-тина години сериозна част от развлекателната индустрия беше заета от видео-игрите, които обсебват все[...]
Социалните медии и интелектуалната собственост
Автор: Преслав Балджиев Всеки човек е чувал за Страната на неограничените възможности. Сега, тези неограничени възможности все повече се предоставят от интернет-пространството и неговите платформи за социални медии, които се оказват изключително гостоприемни за всякакви творци, любители и продуценти. Широкият кръг от[...]
Copyright срещу Copyleft: защо някой би се отказал от правата си?
Автор: Пънар Кязим Copyright или иначе казано авторското право е изначално право на създателите на произведения на науката, литературата и изкуството. Авторското право, може смело да се каже, е това което превръща всички тези създатели в творци, защото то признава именно творческия[...]
Да не защитиш интелектуалната си собственост = да изхвърлиш ключа за успех
Автор: Пънар Кязим Интелектулната собственост започва все повече да се осъзнава като важен фактор за успеха на бизнеса по нашите географски ширини. Важен нематериален актив по света, тя започва да натежава все повече в българската действителност и бизнесите да отварят очи за[...]
Авторските права – как да ги защитим допълнително?
Автор: Пънар Кязим Авторското право, по закон, възника автоматично за произведенията на литературата, науката и изкуството. То не подлежи на регистрация, не се изисква преминаване на административна процедура за възникването на правата, нито има нужда от формализиране на закрилата. Именно това възбужда[...]