Авторско право

Авторско право

Интелектуалната собственост в модния свят
Автор: Бояна Бояджиева Модата, като сфера на непрекъснато развитие, прониква във всеки аспект на живота ни и оказва значително влияние върху: културата - модата винаги е била преплетена с културата, отразявайки обществените ценности, норми и тенденции. Модните дизайнери често черпят вдъхновение от[...]
Свободно използване на произведения с авторскоправна закрила: добри практики
Автор: Пънар Кязим Авторскоправната закрила има една основна цел- да защити моралните и материалните права на създателите на оригинални произведения. То съдържа в себе си някои забрани и ограничения, зад които стои идеята да не бъдат накърнени интересите на създателя на едно[...]
Приложение на доктрината за свободно използване в преподавателската дейност
Автор: Пънар Кязим Интелектуалната собственост се дели на два дяла- художествена собственост и индустриална собственост. И докато при индустриалната собственост в голямата си част законодателството не оставя особена свобода за тълкувания и почти нищо на въображението, то при художествената собственост са възможни[...]
Мястото на архитектурното наследство в системата на интелектуалната собственост
Автор: Пънар Кязим Архитектурно наследство и интелектуална собственост? Има ли връзка между двата обекта и ако има такава, значима ли е? Това са два резонни въпроса, които би следвало все повече специалисти в областта на интелектуалната собственост, а и не само те,[...]
Deepfake съдържанието в интернет
Автор: Преслав Балджиев Хардуерното и софтуерното развитие на технологията предоставят все повече и повече възможности, с които капацитетът на една компютърна система да бъде използван до пълния си потенциал. Дали използването на този капацитет би било за пускането на някоя видео-игра на[...]
Позитивни и негативни права при обекти на индустриалната собственост
Автор: Пънар Кязим Когато се говори като цяло за интелектуална собственост, автоматично изниква мисълта за права. Интелектуалната собственост преди всичко е свързана с правата, които възникват с нейното създаване, реализиране, експлоатиране. Но когато започне да се говори за права, особено в тази[...]
Шоу-хау: новото попълнение в системата на интелектуалната собственост
Автор: Пънар Кязим Интелектуалната собственост е едно безбрежно море, в което обектите са безкрайно интересни и благодатни, от научна, икономическа, финансова, правна и друга гледна точка. Точно толкова, колкото е безкраен капацитетът на интелектуалната собственост, толкова са големи и възможностите, които тя[...]
Регистрация на нови сортове лози в България
Автор: Пънар Кязим Може би истината за качеството на хубавото българско вино е в прекрасните нашенски сортове винено грозде, които са традиционни и наследени от дедите ни. Но това в никакъв случай не би следвало да изключи от спецификата и съдържанието на[...]
Интелектуална собственост и Торент-сайтовете
Автор: Преслав Балджиев Разпространението на всякакви продукти придоби нови измерения след дигитализацията и създаването на Интернет-мрежата. Благодарение на това постижение на технологията хората все по-свободно могат да достигат до и да се запознават с различни масиви от информация (файлове), които масиви все[...]
Видео-игрите и интелектуалната собственост
Автор: Преслав Балджиев Настоящата статия ще предостави подробна информация относно видео-игрите и интелектуалната собственост. С развитието на технологиите потребителите получават все повече нови начини за забавление. През последните 20-тина години сериозна част от развлекателната индустрия беше заета от видео-игрите, които обсебват все[...]