Авторските права – как да ги защитим допълнително

Авторското право, по закон, възника автоматично за произведенията на литературата, науката и изкуството. То не подлежи на регистрация, не се изисква преминаване на административна процедура за възникването на правата, нито има нужда от формализиране на закрилата. Именно това възбужда у някои автори едно леко съмнение за сигурността на авторските им права. Когато не се притежава […]

 

Задължения за търговците съгласно новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

I. Въведение На 19.03.2021 година беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който ще влезе в сила на 01.01.2022 година. С него се въвеждат разпоредбите на Директива (EC) 2019/770 за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, а също така и на Директивата […]

 

Има ли интелектуална собственост след изкуствения интелект?

Днес изкуственият интелект заема централно място в злободневните теми. Някои се страхуват от него и предвиждат, че ще завладее света. Други го приветстват като нещо, което ще промени света към по-добро. Трети все още не са изградили в себе си ясна представа какво мислят и как възприемат изкуствения интелект. Друга тема, чиято актуалност се увеличава […]

 

Лицензия на марка на Европейския съюз

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно лицензията на марка на Европейския съюз. Предмет на лицензионни договори (лицензии) могат да бъдат както регистрираните марки на Европейския съюз, така и заявките за марки на Европейския съюз. Лицензията на марка представлява договор, по силата на който притежателят/заявителят на марка (лицензодател), запазвайки своята собственост, предоставя право […]

 

Прехвърляне на марка на Европейския съюз

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно прехвърлянето на марка на Европейския съюз. Прехвърлянето представлява промяна в притежанието на правата на собственост върху марка на Европейския съюз или заявка за марка на Европейския съюз. Прехвърлянето от един притежател/заявител на друг се извършва най-вече чрез прехвърляне или законно правоприемство. Важно е да отбележа, че […]

 

Новите изисквания спрямо Oбщите условия на онлайн платформите съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150

Въведение Регламент (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги се прилага от 12.07.2020 година. Регламентът въвежда нови правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги (това са платформи за онлайн търговия като Ebay, Amazon, Booking, Emag и др., по-нататък наричани за краткост „платформи“) и се прилага в отношенията […]

 

Какви могат да бъдат последствията при копирането на Общи условия и Политика за поверителност от друг уеб сайт?

Въведение Независимо дали вашият бизнес вече е базиран в интернет или току що сте навлезли в интернет пространството, един от начините за това, е създаването и поддържането на собствен уеб сайт. Вероятно сте наясно, че за да бъдат изпълнени законовите изисквания, е необходимо да уведомите ползвателите на уеб сайта какви бисквитки използвате, какви лични данни […]

 

Какви лични данни може да изискват потенциалните работодатели от кандидатите за работа? Срокове за съхранение на личните данни на кандидати за работа.

Настоящата публикация ще предостави информация относно това какви лични данни имат право да обработват потенциалните работодатели при кандидатстване за работа, както и какви са сроковете за съхранение на личните данни на кандидати за работа. Какви лични данни имат право да изискват потенциалните работодатели от кандидатите за работа? Преди да бъде даден отговор на въпроса е […]

 

I-DEPOT – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи

Въведение Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс е разработила и предoставя услугата i-DEPOT, която представлява регистър на информация, чиято конфиденциалност е запазена. Друга подобна услуга е WIPO PROOF, която е разработена от Световната организация за интелектуална собственост. Всеки може да се възползва от услугата като депозира своята информация в дигитален сейф, вследствие на което получава […]

 

Непоискани търговски съобщения

В настоящата статия ще бъде предоставена информация относно това какво представляват непоисканите търговски съобщения, както и какви са глобите и санкциите при изпращане на непоискани търговски съобщения и как лицата могат да упражнят правата си. Дефиниция В Закона за електронната търговия е дадена дефиниция на търговските съобщения, които са рекламни или други съобщения, представящи пряко […]