Изключения от право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект

Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, […]

 

Мониторинг на марка

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Поради това услугата мониторинг на търговска марка е изключително важна услуга, от която е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за […]

 

Регистрация на колективна марка на Европейския съюз

Въведение Основната функция на колективната марка на Европейския съюз е да отличи стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия, които не принадлежат към това сдружение. Такава марка идентифицира търговския произход на определени стоки и услуги, като информира клиента, че производителят на стоките или доставчикът на […]

 

Регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз

Въведение Качеството на стоките и услугите е от основно значение при избора им вследствие на голямото разнообразие от стоки и услуги, предлагани на пазара. Това произтича от необходимостта от идентифициране и гарантиране на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики и съответствие с конкретни стандарти. […]

 

Проверка на търговска марка

Вашата търговска марката е един от най-важните активи и вие започвате да инвестирате в него още преди да сте я регистрирали и започнали да използвате. Затова, не е препоръчително да се създава марка, която е идентична или сходна на друга марка. Малка част от неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка са загубеното доверие на […]

 

Запазване на марка на Европейския съюз

В тази статия ще бъде предоставена информация относно защитата на марка на Европейския съюз (или позната също като марка на Общността или Европейска марка). Запазването на марка на Европейския съюз се администрира от Службата на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO) в Аликанте, Испания. Запазването на Европейска марка е най-подходящият начин за предоставяне на защита на […]

 

Споразумение за защита на търговска тайна

Повечето компании разполагат с ценна информация, до която конкурентите им нямат достъп, като например, информация относно процес, метод, способ и други. Такава информация може да бъде защитена чрез различни способи. Един от тях е  запазването на информацията като търговска тайна. В България материята относно търговските тайни е уредена в няколко разпоредби в Закона за защита […]

 

Регистрация на международен промишлен дизайн

Международната регистрация на дизайн се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), със седалище в Женева, Швейцария. Хагската система улеснява регистрационния процес чрез подаването на една заявка за получаване на защита на промишлен дизайн в няколко договарящи се страни (над 80 страни, които са членки на Хагската спогодба), а също така […]

 

Регистрация на дизайн на Общността

Дизайнът на общността (или известен още като дизайн на Европейския съюз или Европейски промишлен дизайн) е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му. Регистрацията на дизайн на Европейския съюз пред Службата на ЕС […]

 

Заличаване на регистрацията на търговска марка

В настоящата статия ще бъде разгледана темата относно заличаването на регистрацията на търговска марка. Отмяната на регистрацията на марка беше подробно описана в една от предходните статии. Основания за заличаване на регистрацията на търговска марка Всяко лице, което смята, че регистрацията на марка е била извършена в нарушение на изискванията за прилагане на Закона на […]