Публикации

Публикации

Oперации по обработка на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация
Автор: Преслав Балджиев Личните данни представляват огромна част от информационния поток, който преминава през интернет-пространството. Дали ще изпратим локация на новото си жилище, за да може гостите ни по-лесно да го намерят, или ще оставим данни като имена и телефон номер, за[...]
Принципи при обработката на лични данни
Автор: Преслав Балджиев Не е тайна за никого, че личните данни са един от най-важните и ключови ресурси, с които се работи в бизнес средите. Това наблюдение поставя няколко въпроса, като най-значимият и хвърлящ най-голяма неяснота е въпросът, свързан с начините за[...]
Deepfake съдържанието в интернет
Автор: Преслав Балджиев Хардуерното и софтуерното развитие на технологията предоставят все повече и повече възможности, с които капацитетът на една компютърна система да бъде използван до пълния си потенциал. Дали използването на този капацитет би било за пускането на някоя видео-игра на[...]
Дигиталният маркетинг и интелектуалната собственост като инструменти за утвърждаване на бизнес бранд
Автор: Преслав Балджиев Какво отличава успешния собственик на бранд от ентусиаста предприемач, който се е впуснал в поредното ново предизвикателство? Как марки като “Nike”, “Adidas”, “Bvgari”, “Ferrari”, “Mercedes-Benz”, “BMW” и много други се превърнаха в това, което са в момента? Защо много[...]
Договор за ползване на софтуер (лиценз на софтуер)
Автор: Преслав Балджиев Дигитализацията на света направи така, че всяко едно действие да може да се осъществи посредством програмен код. Това доведе до създаването на една среда, в която човешкият фактор е сведен до минимум, а активностите на служителите да бъдат улеснени[...]
Разлики между Администратор и Обработващ лични данни
Автор: Преслав Балджиев С влизането в сила на Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) през 2016 година настъпиха редица промени, с които се гарантира сигурността на обикновения потребител. Защитата на интересите му доведе до създаването на нови фигури, като Администратор[...]
Длъжностно лице по защита на лични данни
Автор: Преслав Балджиев С влизането в сила на Общия регламент за защита на лични данни (ОРЗД) се създадоха няколко нови фигури, една от които е Длъжностното лице по защита на лични данни. Какво е Длъжностно лице по защита на лични данни? Длъжностното[...]
Изкуственият интелект и интелектуалната собственост
Автор: Преслав Балджиев С развитието на информатиката и информационните технологии човечеството все по-често обръща поглед към изкуствения интелект. Към момента, изкуственият интелект се използва в различни сфери – силно застъпен е в здравеопазването, вгражда се във все повече устройства за ежедневна употреба[...]
Прилагане на GDPR в България няколко години след влизането в сила на Регламента. Най-разпространените нарушения на правилата за защита на личните данни.
Автор: Преслав Балджиев На 25.05.2018 в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/Регламентът), който се превърна в основополагащ не само за ЕС, но и за държави извън общността. Според член 97 на всеки 4 години, считано от 25.05.2020 Европейската[...]
Позитивни и негативни права при обекти на индустриалната собственост
Автор: Пънар Кязим Когато се говори като цяло за интелектуална собственост, автоматично изниква мисълта за права. Интелектуалната собственост преди всичко е свързана с правата, които възникват с нейното създаване, реализиране, експлоатиране. Но когато започне да се говори за права, особено в тази[...]