Публикации

Публикации

Комерсиализация на интелектуална собственост
Автор: Пънар Кязим Зад създаването на обекти на интелектуална собственост могат да стоят много цели. Но в ядрото на всяка от тях е разположена идеята за генериране на финансови потоци от съществуването на различните обекти. Тази идея може да се реализира по[...]
Договор за изработка на софтуер
Автор: Бояна Бояджиева Софтуерът е важен компонент на съвременните компютърни системи, който позволява на потребителите да изпълняват широк спектър от задачи - от основни операции до сложни изчисления и взаимодействия. Независимо дали става въпрос за управление на данни, общуване с други хора,[...]
Интелектуалната собственост в модния свят
Автор: Бояна Бояджиева Модата, като сфера на непрекъснато развитие, прониква във всеки аспект на живота ни и оказва значително влияние върху: културата - модата винаги е била преплетена с културата, отразявайки обществените ценности, норми и тенденции. Модните дизайнери често черпят вдъхновение от[...]
Изготвяне на общи условия за ползване на платформа
Автор: Бояна Бояджиева Бързият технологичен напредък и появата на трансгранични технологии насърчиха появата на явлението масова цифровизация, вследствие на която поведението на потребителите се промени и очакванията им да получават онлайн услуги на един клик разстояние се увеличиха. Това наложи и създаването[...]
Абсолютни основания за отказ на марка
Автор: Бояна Бояджиева В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да[...]
Защита на търговските марки в платформите за електронна търговия
Автор: Виктория Георгиева Електронната търговия е основен маркетингов канал в днешно време, а платформите за електронна търговия са от решаващо значение за търговията със стоки онлайн. Големите онлайн търговци имат огромни ежедневни продажби. Понякога обаче те се сблъскват с жалби и проблеми[...]
Свободно използване на произведения с авторскоправна закрила: добри практики
Автор: Пънар Кязим Авторскоправната закрила има една основна цел- да защити моралните и материалните права на създателите на оригинални произведения. То съдържа в себе си някои забрани и ограничения, зад които стои идеята да не бъдат накърнени интересите на създателя на едно[...]
Приложение на доктрината за свободно използване в преподавателската дейност
Автор: Пънар Кязим Интелектуалната собственост се дели на два дяла- художествена собственост и индустриална собственост. И докато при индустриалната собственост в голямата си част законодателството не оставя особена свобода за тълкувания и почти нищо на въображението, то при художествената собственост са възможни[...]
Управление на интелектуалната собственост: мода, каприз или необходимост
Автор: Пънар Кязим Притежанието на интелектуална собственост само по себе си не е достатъчно, за да може един бизнес да извлече ползи от тази интелектуална собственост. За да може нейните обекти да работят за бизнеса, да имат принос в неговото развитие и[...]
Каква информация трябва да публикувам в Интернет страницата си, ако извършвам търговия? Задължението за предоставяне на обща информация преди сключването на договори извън търговския обект и договори от разстояние или при предоставянето на услуги на информационното общество.
Автор: Бояна Бояджиева В резултат на технологичния напредък и разпространението на онлайн платформите за осъществяване на търгoвия, светът стана свидетел на забележителна промяна в поведението на потребителите и възприятието им за търговия. Онлайн пазаруването предлага несравнимо удобство и достъпност: само с няколко[...]