Новини

Ново подобрение на електронните услуги по заявявяане на вторични действия в Патентното ведомство на Република България

януари 19, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Патентното ведомство на Република България обяви, че от 16.01.2023 подадените заявки ще се приемат автоматично, без намесата на служител. Така, подалите заявка ще получат входящ номер и възможност за плащане непосредствено след подаването, независимо дали това се случва по време на или извън работното време на Патентното ведомство.

Няма промени по самия процес на подаване и подписване на заявките. Входящият номер може да бъде намерен в разписката за приета заявка, която автоматично се генерира след приемането, а възможността за онлайн плащане е налична в раздел „Детайли за плащането“.

В случай на технически проблем, който възпрепятства приемането на заявката, заявлението ще бъде разгледано и прието от служител на Патетното ведомство. Това по никакъв начин не би се отразило на датата на подаване и/или валидността на подадената заявка.

error: Content is protected !!