Новини

31% увеличение на броя на задържаните в Европейския съюз стоки, нарушаващи права върху интелектуалната собственост

януари 06, 2023

от

Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Европейската комисия публикуваха съвместен доклад, който представя ползезна инфоремация в подкрепа на анализа нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и разработването на подходящи мерки за противодействие от страна на съответните правоприлагащи органи в страните членки.

Според документа, през 2021 г., в Европейския съюз са били задържани около 86 милиона фалшиви артикули, което представлява увеличение с почти 31 % в сравнение с 2020 г. Стойността на задържаните в ЕС фалшиви стоки се оценява на над 1,9 млрд. евро.

Сред най-задържанитe продукти са опаковъчни материали, цигари, етикети, дрехи и играчки. На десет държави членки (Италия, Германия, Нидерландия, Франция, Румъния, Португалия, Испания, Белгия, Малта и Унгария) се падат почти 97 % от общия брой на задържаните през 2021 г. фалшиви изделия в ЕС.

Както и през предходните години, Китай остава основната държава на произход на по-голямата част от фалшивите стоки, влизащи в ЕС през 2021 г., следвана от Турция (от която най-задържаната категория е облекло) и Хонконг.

Резултатите от доклада илюстрират, че престъпленията срещу интелектуалната собственост представляват реална заплаха не само за икономиката в лицето на иновациите и творчеството, но също и за здравето и безопасността на потребителите, както и екологичната сигурност на ЕС. Отчита се, че необходимостта от координирани действия срещу престъпленията срещу интелектуалната собственост нараства значително.

За повече информация по темата и за достъп до самия документ: Прилагане от страна на ЕС на правата на интелектуална собственост: резултати на границата на ЕС и на вътрешния пазар на ЕС 2021 г.

error: Content is protected !!