Новини

28 януари е обявен за Ден за защита на личните данни

януари 28, 2023

от

На 28 януари се отбелязва Денят за защита на личните данни. Инициативата е на Съвета на Европа, като през тази година Комисията за защита на личните данни отбелязва деня с инициативи, чиято основна цел е насърчаване на осведомеността и формиране на разбиране за тази материя. Тази година Комисията за защита на личните данни публикува на уеб сайта си информационен материал, в който се споделят добри практики от надзорната дейност на Комисията. Материалът е публикуван тук.

Също така, Европейският комитет по защита на данните публикува на своя уебсайт видеоматериал, с който прави ретроспективен поглед към прилагането на ОРЗД (GDPR) през последните няколко години. Материалът е достъпен тук.

error: Content is protected !!