Новини

Новото издание на Ницката класификация обхваща и крипто стоки и услуги

януари 05, 2023

от

С възхода на метавселената, нараства и броя на заявки за търговски марки, търсещи защита върху виртуални стоки и NFT. Новата редакция на Ницската класификация за целите на регистрация на марки въвежда промени, които ще дадат повече яснота относно класификацията на блок-чейн технологиите.

12-та редакция влезна в сила от 1 януари 2023 г. и включва следните добавки и изменения:

В клас 9:

  • Добавяне на стоки: „дигитални файлове за изтегляне, удостоверени с незаменими токени [NFT]“, „рутери за компютърни мрежи“, „преносими скенери за документи“, „калъфи за смартфони, включващи клавиатура“.
  • Промени и уточнения: „компютърен софтуер с възможност за изтегляне за управление на транзакции с криптовалута, използващ блокчейн технология“ на „компютърен софтуер с възможност за изтегляне за управление на транзакции с крипто активи с помощта на блокчейн технология“.

В клас 42:

  • Промени и уточнения: „консултации в областта на информационните технологии [ИТ]“ на „услуги за поддръжка на информационните технологии [ИТ] [отстраняване на неизправности в софтуера]“.
  • Промени и уточнения: „копаене на криптовалута / криптовалута“ на „копаене на криптоактиви / криптовалута“.
  • Добавяне на услуги: „археологически разкопки”.

Важно е да се уточни, че термините „виртуални стоки“ и „ незаменими токени [NFT]“ са неприемливи сами по себе си. Изразът „виртуални стоки“ трябва да бъде допълнително уточнен, като се посочи съдържанието, за което се отнасят виртуалните стоки (напр. „виртуални стоки, а именно виртуално облекло“).

NFT представлява своеобразен сертификат за съществуването на даден цифров актив, следователно типът цифров актив, удостоверен от NFT също трябва да бъде посочен ясно и точно.

error: Content is protected !!