Проекти през втората половина на 2021 година
октомври 01, 2021 в Проекти

от

Втората половина на 2021 година е изключително динамична за нас, тъй като имаме възможност да работим по десетки интересни проекти, които ще опишем в началото на 2022 година.
Проекти през април и май 2021 година
юни 04, 2021 в Проекти

от

През април и май 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. 1. За наш клиент регистрирахме търговска марка на Европейския съюз за стоки в клас 3 от Ницската класификация,[...]
Проекти през февруари и март 2021 година
април 06, 2021 в Проекти

от

През февруари и март 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. 1. За наш клиент, извършихме подновяване на регистрацията на национална марка за последващ период от десет години. 2.[...]
Проекти през месец януари 2021 година
февруари 03, 2021 в Проекти

от

През месец януари 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. За наш клиент, който ще регистрира сертификатна марка на Европейския съюз извършихме предварително проучване на търговска марка и изготвихме[...]
Проекти през месец декември 2020 година
януари 08, 2021 в Проекти

от

През месец декември 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. За наш клиент, който ще произвежда млечни и месни продукти извършихме предварително проучване на търговска марка и изготвихме писмено[...]