Проекти

Проекти през април и май 2021 година

юни 04, 2021

от

През април и май 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие.

1. За наш клиент регистрирахме търговска марка на Европейския съюз за стоки в клас 3 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през януари 2021 година.

2. За наш клиент регистрирахме национална комбинирана търговска марка за стоки и услуги в класовете 29, 30, 35 и 43 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през ноември 2020 година.

3. За наш клиент регистрирахме национална комбинирана търговска марка за стоки в класовете 7 и 11 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през ноември 2020 година.

4. За наш клиент, който е разработил електронен магазин за продажба изготвихме Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронния магазин.

5. За наш клиент изготвихме договор за консултантски услуги.

6. За няколко наши клиенти извършихме предварителни проучвания на девет броя търговски марки.

7. За наш клиент подновихме регистрацията на марката му за последващ период от десет години.

8. За наш клиент подновихме регистрацията на марката му за последващ период от десет години.

9. За наш клиент извършихме вписване на промяна в името и адреса на притежател на търговска марка.

10. За наш клиент заявихме за регистрация международна търговска марка за стоки в класове 7 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

error: Content is protected !!