Световен ден на интелектуалната собственост

Всяка година, на 26-ти април се празнува Световният ден на интелектуалната собственост с цел „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял свят“. Всяка година, на 26-ти април се […]

 

Ново приложение на СОИС за електронни книги за слепи

Консорциумът за достъпни книги на WIPO (ABC) стартира ново приложение (ABC Global Book Service), което прави достъпни електронни книги за директно изтегляне от лица, които са слепи или имат зрителни затруднения. Приложенито е достъпно на www.abcglobalbooks.org и е напълно безплатно за използване и потребителите със зрителни увреждания, които пребивават в Канада, Франция и Швейцария ще […]

 

Патентно ведомство на Република България премина към публикуване на електронен официален бюлетин

Патентното ведомство на Република България информира на интернет страницата си, че от 15 април 2021 година е преминало към публикуване на електронен официален бюлетин, който е достъпен на Портала за електронни услуги, на следния адрес: https://portal.bpo.bg/bpo-journal/.  Електронният бюлетин предоставя удобен интерфейс за визуализиране в структуриран вид на публикациите във връзка с обектите на индустриалната собственост […]

 

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки ще гарантира на потребителите по-висока степен на защита при онлайн пазаруването

На 19.03.2021 година беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който ще влезе в сила на 01.01.2022 година. С него се въвеждат разпоредбите на Директива (EC) 2019/770 за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, а също така и на Директивата (EC) 2019/771 […]

 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост пусна електронен регистър (eRegister)

Една година след старта на бета версията, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост пусна електронен регистър (eRegister). eRegister е вградена функционалност на eSearch plus и предоставя информация относно записи на търговски марки на ЕС и регистрирани дизайни на Общността и позволява на потребителите да видят каква информация е променена, кога е променена и защо […]