Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост пусна електронен регистър (eRegister)

Една година след старта на бета версията, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост пусна електронен регистър (eRegister). eRegister е вградена функционалност на eSearch plus и предоставя информация относно записи на търговски марки на ЕС и регистрирани дизайни на Общността и позволява на потребителите да видят каква информация е променена, кога е променена и защо е променена относно избраната търговска марка или промишлен дизайн. С eRegister много по-лесно се разбират промените, които са записани за съотвентата марка или дизайн, като например регистрация, прехвърляне, подновяване, вписване на лицензии и други. Историята на всяка една марка, както и съответните промени (прехвърляне, лицензии, ограничение на стоки и услуги и други) могат да бъдат изтеглени безплатно като заверено копие.