Новини

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост пусна електронен регистър (eRegister)

април 06, 2021

от

Една година след старта на бета версията, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост пусна електронен регистър (eRegister). eRegister е вградена функционалност на eSearch plus и предоставя информация относно записи на търговски марки на ЕС и регистрирани дизайни на Общността и позволява на потребителите да видят каква информация е променена, кога е променена и защо е променена относно избраната търговска марка или промишлен дизайн. С eRegister много по-лесно се разбират промените, които са записани за съотвентата марка или дизайн, като например регистрация, прехвърляне, подновяване, вписване на лицензии и други. Историята на всяка една марка, както и съответните промени (прехвърляне, лицензии, ограничение на стоки и услуги и други) могат да бъдат изтеглени безплатно като заверено копие.

error: Content is protected !!