Новини

Световен ден на интелектуалната собственост

април 24, 2021

от

Всяка година, на 26-ти април се празнува Световният ден на интелектуалната собственост с цел „да се повиши осведомеността относно въздействието на патентите, авторските права, търговските марки и дизайни върху ежедневния живот“ и „да се честват творчеството и приносът на творците и новаторите за развитието на обществото в цял свят“. Всяка година, на 26-ти април се провеждат мероприятия посветени на интелектуалната собственост в цял свят и всяка година денят протича под различно мото. Тази година мероприятията ще бъдат предимно виртуални.

Мотото на световния ден на интелектуалната собственост тази година е “Интелектуалната собственост и МСП (микро, малки и средни предприятия). Извеждане на Вашите идеи на пазара“, тъй като именно МСП са основен двигател за развитие и растеж на икономиката в постпандемичния свят. МСП представляват повече от 90% от всички компании в света. МСП срещат редица предизвикателства и нямат представа по какъв начин интелектуалната собственост може да се превърне в мощен инструмент за развитие. Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) координира глобална кампания, с цел да бъде подчертано какво място заемат нематериалните активи в дейността на МСП и каква е тяхната стойност за растежа на МСП. СОИС предоставя инчерпателна информация относно начините, по които МСП могат да защитят своите права на интелектуална собственост, както публикува множество казуси от цял ​​свят, които разказват истории на МСП, които използват правата на интелектуална собственост, за да превърнат идеите в бизнес възможности и да генерират стойност.

error: Content is protected !!