Новини

Патентно ведомство на Република България премина към публикуване на електронен официален бюлетин

април 16, 2021

от

Патентното ведомство на Република България информира на интернет страницата си, че от 15 април 2021 година е преминало към публикуване на електронен официален бюлетин, който е достъпен на Портала за електронни услуги, на следния адрес: https://portal.bpo.bg/bpo-journal/. 

Електронният бюлетин предоставя удобен интерфейс за визуализиране в структуриран вид на публикациите във връзка с обектите на индустриалната собственост (търговски марки, патенти, промишлени дизайни, географски означения, полезни модели). Потребителите ще имат възможност да се възползват от възможността лесно да намерят конкретна публикация, благодарение на възможността търсенето да бъде извършено по различни критерии. Всяка публикация съдържа връзка към съответния обект в съответния електронен регистър и линк за сваляне на PDF файл с конкретната публикация.
error: Content is protected !!