Новини

Ново приложение на СОИС за електронни книги за слепи

април 24, 2021

от

Консорциумът за достъпни книги на WIPO (ABC) стартира ново приложение (ABC Global Book Service), което прави достъпни електронни книги за директно изтегляне от лица, които са слепи или имат зрителни затруднения.

Приложенито е достъпно на www.abcglobalbooks.org и е напълно безплатно за използване и потребителите със зрителни увреждания, които пребивават в Канада, Франция и Швейцария ще могат да търсят директно в приложението и незабавно да изтеглят достъпни електронни книги.

Първоначалният каталог, предлаган чрез новото приложение включва колекциите от следните пет библиотеки за незрящи:

– l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (Швейцария);

– l’Association Valentin Haüy (Франция);

– Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Канада);

– Канадският национален институт за слепи (Канада);

– Центърът за справедлив достъп до библиотеки (Канада).

По този начин, до моменра повече от 610 000 заглавия на 80 езика са на разположение в каталога ABC.

error: Content is protected !!