Новини

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки ще гарантира на потребителите по-висока степен на защита при онлайн пазаруването

април 14, 2021

от

На 19.03.2021 година беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който ще влезе в сила на 01.01.2022 година. С него се въвеждат разпоредбите на Директива (EC) 2019/770 за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, а също така и на Директивата (EC) 2019/771 за договорите за продажба на стоки.

Новият закон цели да доведе до значително повишаване на потребителската защита, тъй като до този момент не съществуваше правна рамка, която да урежда предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги, респективно правилата за продажба на стоки залегнали в Закона за защита на потребителите не обхващаха стоки съдържщи цифрови елементи (такива са прахосмукачките-роботи, стоки със софтуерна система за управление и други). В новия закон са предвидени следните редица предимства за защита на правата на потребителите като например гаранционен срок от две години, който влиза в сила от момента на получаването на стоката от потребителя, както и персонализирано ценообразуване на стоките. В същото време търговците се задължават да предоставят ясна информация при намаляване на цената на стоките. Изчерпателна информация относно новия закон (какви задължения се предвиждат за търговците, последници при неизпълнение на задълженията) ще бъде предоставена в отделна публикация, която ще бъде публикувана през следващите седмици на сайта на кантората в раздел „Публикации“.

error: Content is protected !!