Проекти

Проекти през месец януари 2021 година

февруари 03, 2021

от

През месец януари 2021 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие.

 1. За наш клиент, който ще регистрира сертификатна марка на Европейския съюз извършихме предварително проучване на търговска марка и изготвихме писмено становище съдържащо резултатите от проучването.
 2. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която ще бъде публикувана на уеб сайта, който е разработил.
 3. За наш клиент извършихме предварително проучване на национална марка за стоки в клас 3 от Ницската класификация на стоките и услугите и изготвихме писмено становище съдържащо резултатите от проучването.
 4. За наш клиент, с когото сме работили по няколко проекта през последните няколко години изготвихме договор за услуги.
 5. За наш клиент, който се занимава със създаване на плакати изготвихме договор за услуги.
 6. За наш клиент подновихме регистрацията на търговска марка за последващ период от десет години.
 7. За наш клиент организирахме извършване на наблюдение на марка на Европейския съюз за период от една година.
 8. За наш клиент регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки в клас 14 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през юни 2020 година.
 9. За наш клиент регистрирахме национална словна търговска марка за стоки и услуги в класовете 3, 25 и 35 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през август 2020 година.
 10. За наш клиент регистрирахме национална комбинирана търговска марка за стоки в класовете 29, 30 и 32 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през август 2020 година.
 11. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която ще бъде публикувана на уеб сайта, който е разработил.
error: Content is protected !!