Проекти

Проекти през месец декември 2020 година

януари 08, 2021

от

През месец декември 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие.

  1. За наш клиент, който ще произвежда млечни и месни продукти извършихме предварително проучване на търговска марка и изготвихме писмено становище съдържащо резултатите от проучването.
  2. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която ще бъде публикувана на уеб сайта, който е разработил.
  3. За наш клиент изготвихме договор за изработка на софтуер.
  4. За наш клиент, с когото сме работили по няколко проекта през последните няколко години регистрирахме еднолично дружество с ограничена отговорност.
  5. За наш клиент, който стартира електронен магазин за продажба на подаръци изготвихме Политиката за защита на личните данни, Политиката за бисквитки и Общи условия за ползване на електронен магазин.
  6. За наш клиент регистрирахме две национални словни търговски марки за услуги в класовете 35, 36, 38 и 42 от Ницската класификация, които марки заявихме за регистрация през юни 2020 година.
  7. За наш клиент регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки и услуги в класовете 24, 25 и 35 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през юли 2020 година.
error: Content is protected !!