Проекти през месец ноември 2020 година
декември 04, 2020 в Проекти

от

През месец ноември 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. За наш клиент, който се занимава с дизайн на компютърни игри изготвихме Писмо за намерение на английски език както[...]
Проекти през месец октомври 2020 година
ноември 03, 2020 в Проекти

от

През месец октомври 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016[...]
Проекти през месец септември 2020 година
октомври 02, 2020 в Проекти

от

През месец септември 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016[...]
Проекти през месец август 2020 година
септември 17, 2020 в Проекти

от

През месец август 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие. За наш клиент, който се занимава с разработка на компютърен софтуер и който клиент оперира на територията на Република[...]
Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки от класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите
септември 16, 2020 в Проекти

от

За нас е удоволствие да съобщим, че в края на май 2020 година регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки от класове 29, 30 и 31 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клинетът, който е притежател на марката се свърза[...]
Изготвихме две Политики за защита на личните данни за наш клиент
септември 14, 2020 в Проекти

от

През май 2020 година ни беше възложено изготвянето на две Политики за защита на личните данни за два сайта, чиито притежатели осъществяват дейност по организиране на събития. Изчерпателните Политики за защита на личните данни, които изготвихме бяха одобрени от клиента и съдържат[...]
Регистрирахме словна национална марка за услуги от клас 37 на Ницската класификация на стоките и услугите
септември 11, 2020 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на словна национална марка за строителство и ремонт на сгради, които услуги попадат в клас 37 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме[...]
Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги от клас 35 на Ницската класификация на стоките и услугите
септември 10, 2020 в Проекти

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за търговия на мобилни телефони и части и аксесоари за мобилни телефони, които услуги попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите.[...]
Изготвихме договор за конфиденциалност за наш клиент
август 21, 2020 в Проекти

от

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните четири години сме работили по редица различни проекти, сред които: изготвяне на множество различни договори, регистрация на търговска марка, регистрация на промишлен дизайн, внедряване на Регламент (ЕС) 679/2016 (GDPR)[...]
Изготвихме четири Политики за поверителност за наши клиенти
август 20, 2020 в Проекти

от

В периода май 2020 година - юли 2020 година изготвихме четири Политики за защита на личните данни (или т.нар. Политики за поверителност) за четири различни уеб сайта, а именно: за уеб сайт за поръчка на здравословна кухня, който уеб сайт има българска[...]