Проекти

Проекти през месец ноември 2020 година

декември 04, 2020

от

През месец ноември 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие.

 1. За наш клиент, който се занимава с дизайн на компютърни игри изготвихме Писмо за намерение на английски език както и Договор за изработка на български и английски език.
 2. За наш клиент изготвихме, който разработва мобилно приложение изготвохме Договор за изработка на лого както и Общи условия за ползване на мобилното приложение и Политика за защита на личните данни.
 3. За наш клиент, който произвежда облекло изготвихме Договор за изработка на английски език.
 4. За наш клиент, който произвежда 3Д формички актуализирахме Политиката за защита на личните данни, Политиката за бисквитки и изготвихме Общи условия за ползване на електронен магазин.
 5. За наш клиент, за който се разработва софтуер допълнихме Договор за изработка с клаузи касаещи правата върху интелектуална собственост и защитата на търговската тайна.
 6. За наш клиент, който ще произвежда козметика регистрирахме дизайн на Общността.
 7. За наш клиент Изготвихме Политика за защита на личните данни.
 8. За наш клиент, който е собственик на мобилно приложение изготвихме Общи условия за ползване на мобилното приложение и Политика за защита на личните данни на български език.
 9. За наш клиент, който се занимава с дизайн на игри изготвихме Споразумение за конфиденциалност и Договор за изработка.
 10. За наш клиент регистрирахме национална словна търговска марка за услуги в класовете 35, 36, 38 и 42 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през юни 2020 година.
 11. За наш клиент регистрирахме национална комбинирана търговска марка за стоки в класовете 3 и 5 от Ницската класификация, която марка заявихме за регистрация през април 2020 година.
error: Content is protected !!