Проекти през месец октомври 2020 година

През месец октомври 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие.

 1. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 на български език.
 2. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 на английски език.
 3. За наш клиент, който се занимава в UI/UX дизайн предоставихме юридическа консултация във връзка със сключване на договор за услуги.
 4. За наш клиент, който се занимава с производство на облекла изготвихме уведомление за преустановяване на нарушения върху търговската марка на клиента, благодарение на което уведомление беше преустановено използването на марката на нашия клиент.
 5. За наш клиент, който се занимава с фотография изготвихме договор за фотографски услуги.
 6. За наш клиент извършихме две проучвания на две търговски марки за стоки и услуги в класове 29, 30 и 35 от Ницската класификация на стоките и услугите.
 7. За наш клиент извършихме две проучвания на две търговски марки за услуги в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите.
 8. За наш клиент, който се занимава с продажба на млечни продукти и който клиент оперира на територията на Република България успяхме да изготвим Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин. Всички документи бяха изготвени на български език в уговорения срок и бяха одобрени от нашия клиент.
 9. За наш клиент, който се занимава с производство на козметика изготвихме изчерпателно споразумение за конфиденциалност.
 10. За наш клиент, с когото през последните години сме работили по редица проекти изготвихме допълнително споразумение към договор, както и успяхме да допълним съществуващ договор за услуги.
 11. За наш клиент успяхме да регистрираме словна търговска марка, чиято заявка подадохме през януари 2020 година.