Проекти

Проекти през месец септември 2020 година

октомври 02, 2020

от

През месец септември 2020 година имахме удоволствието да работим по няколко изключително интересни проекта, за което благодарим на нашите клиенти за оказаното доверие.

  1. За наш клиент изготвихме Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 на български и английски език.
  2. За наш клиент, който се занимава с продажба на мобилни устройства и аксесоари за мобилни телефони и който клиент оперира на територията на Република България успяхме да изготвим Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин. Всички документи бяха изготвени на български език в уговорения срок и бяха одобрени от нашия клиент.
  3. За наш клиент, който се занимава с продажба на мобилни устройства и аксесоари за мобилни телефони и който клиент оперира на територията на Република България успяхме да изготвим Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на електронен магазин. Всички документи бяха изготвени на български език в уговорения срок и бяха одобрени от нашия клиент.
  4. За наш клиент, който притежава електронна медия успяхме да изготвим Политика за защита на личните данни, която съдържа информацията по чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на уеб сайт. Всички документи бяха изготвени на български език в уговорения срок и бяха одобрени от нашия клиент.
  5. За наш клиент, с който сме работили по редица проекти през последните три години успяхме да впишем промени в името и адреса на заявителя на търговска марка, който заявител е нашият клиент.
  6. За наш клиент успяхме да подновим регистрацията на търговската му марка за последващ период от десет години.
  7. За наш клинет успяхме да регистрираме национален промишлен дизайн за етикет на опаковка с действие на територията на Република България. Заявката за регистрация на дизайна подадохме през август 2020 година, а дизайнът беше регистриран през септември 2020 година.
error: Content is protected !!