Проекти

Изготвихме две Политики за защита на личните данни за наш клиент

септември 14, 2020

от

През май 2020 година ни беше възложено изготвянето на две Политики за защита на личните данни за два сайта, чиито притежатели осъществяват дейност по организиране на събития.

Изчерпателните Политики за защита на личните данни, които изготвихме бяха одобрени от клиента и съдържат необходимата инфомация, която следва да се предостави съгласно изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 и имат следното съдържание:

 • Въведение;
 • Предоставяне на информация за администратора;
 • Предоставяне на информация за надзорния орган;
 • Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните ако има такова;
 • Цели и обхват на политиката за поверителност;
 • Дефиниции;
 • Принципи свързани с обработването на личните данни;
 • Цели на обработване на личните данни;
 • Правното основание за обработването на лични данни;
 • Лични данни, които се събират и обработват;
 • Указания за използване на бисквитки;
 • За какъв срок се съхраняват личните данни;
 • Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;
 • Информация относно обработването на личните данни;
 • Информация за защита на личните данни;
 • Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни;
 • Права на потребителите;
 • Ред за упражняване на правата;
 • Информация относно извършването на профилиране и за последствията от това профилиране;
 • Промени в политиката за поверителност.
error: Content is protected !!