Проекти

Регистрирахме два дизайна на Общността

август 11, 2020

от

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който преди няколко години ни възложи регистрацията на четири търговски марки. Този път клиентът ни възложи регистрацията на два промишлени дизайна за панели за таван (клас 25.02 от Локарнската класификация), които да имат действие на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Следователно това са дизайни на Общността и следва да се регистрират в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. След като клиентът ни предостави необходимата информация и изображенията на дизайните, пристъпихме към заявяване на дизайните за регистрация и заплащане на държавните такси. След няколко дни дизайните бяха регистрирани и публикувани, с което приключихме този проект. Също така, предоставихме свидетелствата за регистрация на дизайните на нашия клиент.

error: Content is protected !!