Проекти

Изготвихме Политика относно бисквитките за наш клиент

август 14, 2020

от

През май 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика относно бисквитките, тъй като интернет страницата, която е разработил в областта на туризма използва бисквитки и в изпълнение на законовите изисквания, следва да се изговти и публикува на сайта Политика относно бисквитките. Клиентът ни предостави необходимата за изготвянето на този документ информация, вследствие на което успяхме да изготвим изчерпателна политика, която има следното съдържание:

  • Въведение;
  • Какво представляват „бисквитките” и как работят?;
  • Какво е предназначението на бисквитките?;
  • Какви видове бисквитки има;
  • Какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта?;
  • Цели;
  • Колко време се пази информацията?;
  • Управление и изтриване на бисквитките;
  • Промени в политиката относно бисквитките.

Полтиката относно бисквитките, която предоставихме на нашия клиент беше одобрена и публикувана на уеб сайта, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!