Проекти

Изготвихме Политика за поверителност и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на компютри

август 17, 2020

от

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на Политика за защита на личните данни и Общи условия за ползване на електронен магазин за продажба на компютри. Документите следва да бъдат изготвени на български език. Клиентът ни предостави достъп до електронния магазин, а също така и изчерпателна информация относно срокове на изпращане на закупените стоки, срокове за доставка, цена за доставка и други. Успяхме да изготвим изчерпателни документи в уговорения срок, които съдържат цялата необходима информация, която следва да бъде предоставена съгласно изискванията на действащото законодателство. Изготвените от нас документи бяха одобрени от нашия клиент, който ги публикува, с което успешно приключихме и този интересен проект.

error: Content is protected !!