Проекти

Изготвихме необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет за наш клиент

август 12, 2020

от

През юни 2020 година с нас се свърза клиент, който преди няколко месеца ни възложи внедряването на Регламент (ЕС) 679/2016 от правна страна. Този път клиентът ни се свърза с нас във връзка с изготвяне на необходимите документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет (Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките, Общи условия за ползване на електронния магазин, както и формуляр за упражняване на правото на връщане на закупена стока), тъй катоклиентът ни изгражда електронен магазин за продажба на работни облекла. Документите следва да бъдат изготвени на български език. Клиентът ни предостави достъп до електронния магазин, а също така и изчерпателна информация относно срокове на изпращане на закупените стоки, срокове за доставка, цена за доставка и други. Успяхме да изгоптвим документите, като те съдържат цялата необходима информация, която следва да бъде предоставена съгласно изискванията на действащото законодателство. Изготвените от нас документи за осъществяване на търговска дейност в Интернет бяха одобрени от нашия клиент, който ги публикува на уеб сайта, с което успешно приключихме и този интересен проект.

error: Content is protected !!