Проекти

Изготвихме договор за конфиденциалност за наш клиент

август 21, 2020

от

През юли 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните четири години сме работили по редица различни проекти, сред които: изготвяне на множество различни договори, регистрация на търговска марка, регистрация на промишлен дизайн, внедряване на Регламент (ЕС) 679/2016 (GDPR) от правна страна и други. Този път клиентът ни отново реши да ни се довери относно необходимостта от изготвяне на споразумение за конфиденциалност на български език. За целта, клиентът ни оказа пълно съдействие като ни предостави необходимата информация за изготвянето на документа. Успяхме да изготвим изчерпателно споразумение за конфиденциалност, което беше одобрено от нашия клиент и съдържа клаузи относно:

  • Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);
  • Целта за разкриването на конфиденциалната информация;
  • Детайлно описание какво включва конфиденциалната информация;
  • Детайлно описание какво не включва конфиденциалната информация;
  • Права и задължения на страните: – задължение за неразкриване; – дължима грижа. Уведомяване при разкриване; – задължение за непубликуване; – връщане на конфиденциалната информация.
  • Неустойки и санкции при неизпълнение на задълженията;
  • Срок на договора;
  • Допълнителни разпоредби: – комуникация между страните; – независим статут на страните; – приложимо право; – промени.
error: Content is protected !!