Проекти

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки от клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите

юли 14, 2020

от

За нас е удоволствие да съобщим, че в края на юни 2020 година регистрирахме комбинирана марка на Европейския съюз за стоки от клас 25 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клинетът, който е притежател на марката се свърза с нас през февруари 2020 година и ни възложи регистрацията на марката. На първо място избрахме стоките, за които клиентът ни желае да използва марката сега и за в бъдеще и извършихме предварително проучване и изготвихме становище от извършеното проучване, като не открихме рискове, поради което препоръчахме на клиента да преминем към следващата стъпка, а именно: подаване на заявката за регистрация на марката. След това заплатихме държавната такса към Службата на ЕС за интелектуална собственост. След няколко дни заявката беше публикувана в бюлетина, тъй като успешно премина експертизите на експертите, а именно: формална експертиза и експертиза по същество. В тримесечния срок не бяха подадени опозиции и възражения, поради което марката беше регистрирана след няколко дни – в края на юни 2020 година. Една седмица след регистрацията получихме и свидетелството за регистрация, което изпратихме на нашия клиент. Заедно с това, изпратихме и една брошура, както и електронна книга, които съдържат полезна информация и статии относно търговските марки, с което успешно приключихме и този проект.

error: Content is protected !!