Изготвихме Политика за защита на личните данни

През май 2020 година изготвихме Политика за поверителност (или т.нар. Политика за защита на лични данни) за клиент, който се занимава с търговия на мебели. Документът, който изготвихме и предоставихме на клиента беше публикуван на уеб сайта, в който се предлагат мебеите и съдържа цялата информация, която следва да се предостави съгласно изискванията на чл.13 от Регламент (ЕС) 679/2016 (или. т.нар. GDPR Регламент). Радваме се, че успяхме да помогнем, тъй като изготвеният от нас документ беше одобренм с коетоуспешно приключихме този проект.