Проекти

Внедрихме Регламент 679/2016 за клиент занимаващ се с производство на камини

юли 08, 2020

от

През май 2020 година с нас се свърза клиент занимаващ се с производство на камини, с когото преди това сме работили и по други проекти и ни възложи внедряването на Регламент 679/2016 от правна страна. След като клиентът ни попълни изпратения от нас въпросник се заехме с изготвянето на документите, които са необходими за съответсвие с GDPR от правна страна. Пълният пакет от документи включва различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.

Освен посочените документи, които са над 45 на брой, предоставихме на клиента и изготвени от нас следните материали, които да направят по-лесно изпълняеми задълженията му на администратор:

  • Наръчник съдържащ практически стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните.
  • Наръчник съдържащ подробно описание на задълженията на администраторите и на обработващите лични данни.
  • Наръчник съдържащ подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата.
  • Правила за работа с клиенти и лични данни.
  • Срокове за съхранение на документи.
  • Как да подготвим уеб сайта си за GDPR?

По този начин помогнахме на клиента да отговаря на изискванията на GDPR Регламента за водене на отчетност. Успяхме да дадем на клиента възможно най-качествената и най-пълната услуга, завършвайки проекта в уговорения срок.

error: Content is protected !!