Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на търговска марка за стоки в класове 9 и 11 от Ницската класификация на стоките и услугите. Клиентът ни желае да използва марката на територията на няколко страни-членки на ЕС, поради което го посъветвахме да регистрира марка на Европейския съюз. Запознахме клиента с регистрационната процедура и му предоставихме електронна книга, която съдържа много полезни статии относно търговските марки. Извършихме предварително проучване, в което не идентифицирахме рискове от подаване на опозиции или възражения, както и откази на абсолютни основания, поради което подадохме заявката за регистрация на марката в Службата на ЕС за интелектуална собственост и заплатихме държавната такса. Заявката беше публикувана в бюлетина, тъй като премина успешно експертизата по същество. В тримесечния срок не бяха подадени опозиции и възражения, поради което марката беше регистрирана през май месец. Накрая, предоставихме свидетелството за регистрация на марката на нашия клиент, с което успешно приключихме този проект.