На 10 юни 2020 година се проведе уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“

На 10 юни 2020 година Enterprise Europe Network към БТПП организира уебинар на тема „Правила за онлайн търговците и разрешаване на потребителски спорове“, който предизвика голям интерес както от страна на бизнеса, а също така и от специалисти в областта. Участниците имаха възможност да задават въпроси и бяха запознати с разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като специално внимание беше обърнато на отношенията търговец-потребител, правото на отказ, правото на връщане на стоки, рекламация и други. Засегната беше и темата за приложимото право и компетентни съдилища при трансгранични продажби в и извън ЕС, както и алтернативните начини за решаване на спорове. Представена беше и ролята на ЕПЦ при трансгранични казуси, както и платформата за решаване на спорове при онлайн продажби.