Проекти

Изготвихме Политика за поверителност и Политика относно бисквитките

юни 08, 2020

от

През май 2020 година наш клиент, който е собственик на платформа за електронни магазини ни възложи изготвянето на Политика за поверителност и Политика относно бисквитките за платформата на български език. Клиентът ни предостави необходимата информация, а също така и достъп до платформата, за да може да изготвим документите. Изготвените от нас документи бяха одобрени от клиента, с което приключихме този проект, като Политиката за защита на личните данни съдържа цялата изискуема информация, която следва да бъде включена в документа и да се предостави на субектите на данни съгласно чл.13 от Регамент (ЕС) 679/2016. Политиката относно бисквитки съдържа дефиниция на бисквитките, какви видове бисквитки има, колко време се пази информацията, управление и изтриване на бисквитките, управление от трети страни.

error: Content is protected !!