Проекти

Изготвихме договор за сътрудничество на английски език

май 14, 2020

от

През април 2020 година с нас се свърза клиент, за когото през последните три години сме изготвяли различни договори. Този път клиентът отново ни потърси във връзка с изготвяне на договор: договор за сътрудничество на английски език. Клиентът ни беше изготвил пълно описание на клаузите, които желае да бъдат включени в договора, за да се уредят правоотношенията между двете страни. Благодарение на изчерпателната информация предоставена от нашия клиент успяхме да изготвим договор, който беше одобрен от клиента и съдържа клаузи относно: предмета на договора, възнаграждение и начин на плащане, права и задължения на страните, конфиденциалност, прекратяване, неустойки, форс мажор, заключителни разпоредби.

error: Content is protected !!