Проекти

Извършихме предварително проучване на комбинирана марка за стоки в класове 3 и 25 от Ницската класификация

май 20, 2020

от

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по няколко проекта. Клиентът ни предостави комбинирана марка и ни възложи да извършим предварително проучване за територията на Република България за стоки от класове 3 и 25 на Ницската класификация на стоките и услугите. След като извършихме проучването, се оказа, че има голям риск от подаване на опозиция, тъй като бяха намерени сходни марки, които са регистрирани и се използват за сходни стоки. Предоставихме резултатите от проучването на клиента и го посъветвахме да не регистрира тази марка, тъй като има вероятност от подаване на опозиция. Клиентът ни взе предвид нашите препоръки.

error: Content is protected !!